instagram
قیمت دارو

قیمت کپسول رازو دوکسپین ۱۰م گ – رازک

0
قیمت دارو

قیمت کپسول رازو دوکسپین ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت تیمورانت – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
ژل واریژل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پرگابالین ۷۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزار ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۹۹۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۳۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص سرترالین ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سرترالین ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص رازو آتورواستاتین ۱۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین ۲۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
قرص رازو آلپرازولام ۰.۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت رازواستامینوفن – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویگراز ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۲۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص هیوسین ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پرازوسین ۵ م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص رازو پرازوسین‌ ۱ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول پیروکسیکام ‌۱۰م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
‌ژل پیروکسیکام – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تتراسایکلین‌ ‌۲۵۰م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌پماد موضعی تتراسایکلین – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تیوتیکسین ‌۵ م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل‌ رازو دیکلوفناک – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول داکسی سایکلین ‌۱۰۰م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل آداپالن – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۹۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول رازو مفنامیک‌ اسید ‌۲۵۰ م‌ گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ سیپروفلوکساسین‌ ۲۵۰ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌‌ رازو سیپروفلوکساسین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ انالاپریل ۵ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول رازو دوکسپین ۱۰م گ – رازک ۶۶۰۰۰ ریال می باشد


فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

مقاله قبلی

تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در قیمت دارو