قیمت آمپول سینال اف ۷۵ واحد – سیناژن

قیمت آمپول سینال اف ۷۵ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
اتوانجکتور رسیژن ۴۴م ک گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۹۴۰۴۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۲۰۰۰ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۶ع ۹۹۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۴۰۰۰ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۶ع ۱۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۱۰۰۰۰واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۹۷۰۰ ریال می باشد
سرنگ پگاژن ۶ م گ/۰.۶ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور پگاژن ۶ م گ/۰.۶ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ سینومر ۴۰ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۸۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور سینومر ۴۰ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۸۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور سینورا ۴۰ م گ/۰.۸ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۲ع ۱۵۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سینووکس – سیناژن- تعداد در بسته ۴ع ۶۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سینوتک ۲۴۰ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سینوپار پن ۲۵۰ م ک گ/م ل-تری پاراتاید ۲.۴ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۸۳۱۶۰۰۰ ریال می باشد
قلم آماده تزریق سیناتروپین – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سینال اف ۴۵۰ واحدی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۳۸۵۸۰۰ ریال می باشد
سینال اف پن ۹۰۰ واحدی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۱۵۲۰۰ ریال می باشد
سرنگ کیدی پگ ۳ م گ/۰.۳ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سیناتروپین قلم آماده تزریق ۱۰ م گ/۱.۵م ل-سوماتروپی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ملیتاید قلم آماده تزریق ۶ م گ / م ل- ۳ م ل – لیراگ – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۸۵۰۰ ریال می باشد
سینورا آمپول ۴۰ م گ ۰/۸ م ل – آدالیمومب – سیناژن- تعداد در بسته ۲ع ۱۵۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
سینال اف پن ۳۰۰ واحدی آماده تزریق – فولیتروپین آلفا – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۷۲۰۰ ریال می باشد
رسیژن ۴۴ آمپول ۴۴ م ک گ ۰/۵ م ل – اینترفرون بتا – سیناژن- تعداد در بسته ۵ع ۷۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه سیدرال اورو – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۹۹۹۹/۷۵ ریال می باشد
قرص جویدنی اکسی فورت – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۷۰ع ۵۳۴۱۰۰ ریال می باشد
ساشه ال کارنیتین تک دوز ۱۵ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۳۴۹۹۹۹/۸۸ ریال می باشد
کپسول سیدرال فورت آهن – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۶۱۶۰۰۰ ریال می باشد
ساشه سیدرال فولیکو – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۰۰۰۰۰/۲۳ ریال می باشد
DHA قطره ویتامین ها ۱۵ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۹۹۹۹/۷۲ ریال می باشد
قرص لگزوپرام ۱۰ م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۴۰۰۰ ریال می باشد
زیلویال قطره چشمی- اشک مصنوعی مولتی ۱۰ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول سینال اف ۷۵ واحد – سیناژن ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد

1 دیدگاه دربارهٔ «قیمت آمپول سینال اف ۷۵ واحد – سیناژن;

  1. سلام آمپول سینال اف۳۰۰دارم یک عددبهمراه۱۳عددسوزن مخصوص تزریق شکمی،۶عددآب مقطرهورمونی سالونت،یک عددپودرستروناکس دوز۲۵۰،یک عددآب مقطرهورمونی سدیم کلراید۱٫۰برای استفاده شخصی خودم خریدم وزیاده نیازندارم میخوام بفروشم ۰۹۱۹۳۸۵۸۸۰۵هرکسی خواست به این شماره پیام بدیدلطفافقط پیام جواب میدم تماس نگیرید.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید