قیمت دارو

قیمت دوفاستون ۱۰م گ – بهستان دارو

  0
  قیمت دارو

  قیمت دوفاستون ۱۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  پروگرف آمپول ۵ م گ – تاکرولیموس – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۵۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  ایزوترت هگزال کپسول ۲۰ م گ – ایزوترتینوئین – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص جوشان ای سی سی لانگ ۶۰۰ م گ-استیل سیستئین – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول کرون ۲۵۰۰۰ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول رمی کید جانسون ۱۰۰م گ -اینفلیکسی مب – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۶۷۰۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق زولادکس ۳.۶ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۹۶۰۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق زولادکس ال آ ۱۰.۸م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۱۱۰۰۰ ریال می باشد
  شربت لوبل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص رنولا ۸۰۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱۸۰ع ۵۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
  اسپری استنشاقی سرتاید ۱۲۵/۲۵ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰۰ ریال می باشد
  اسپری استنشاقی سرتاید ۲۵۰/۲۵ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  اسپری استنشاقی فلیکسوتاید ۱۲۵ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۴۲۰۰ ریال می باشد
  فلیکسوتاید اسپری استنشاقی ۲۵۰ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۲۳۵۰۰ ریال می باشد
  فلیکسوتاید اسپری استنشاقی ۵۰ م ک گ- فلوتیکازون – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۱۳۰۰ ریال می باشد
  سرتاید اسپری استنشاقی۵۰/۲۵ م ک گ- فلوتیکازون/سالم – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۹۱۰۰ ریال می باشد
  سرتاید دیسکوس اسپری استنشاقی ۲۵۰/۵۰ م ک گ- فلوتیکا – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۷۰۰۰ ریال می باشد
  سرتاید دیسکوس اسپری استنشاقی ۵۰۰/۵۰ م ک گ- فلوتیکا – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  توژئو پن ۳۰۰واحد/م ل-انسولین گلارژین ۱.۵م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳ع ۱۳۷۲۵۰۰ ریال می باشد
  لوبل ویال ۵۰۰ م گ/۵ م ل – لوتیراستام – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  قرص دائونیل ۵ م گ – گلی بنگلامید – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص برادیکس ۵ م گ – ایوابرادین – کوبل دارو- تعداد در بسته ۵۶ع ۵۹۹۲۰۰ ریال می باشد
  آنورو پودر استنشاقی ۳۰ دوزی – ویلانترول یومکلیدینیوم – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۲۳۰۰۰ ریال می باشد
  شربت لوبل ۱۰۰ م گ/م ل -لوتیراستام – بطری PET – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لوبل ۱۰۰۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت اپی لیم – سدیم والپروات ۳۰۰ م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۸۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول تایمو – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لوبل۲۵۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۹۰۴۰۰ ریال می باشد
  قرص لوبل ۵۰۰م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۴۰۰۰ ریال می باشد
  قرص تل فست ۳۰ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱۵ع ۱۸۷۵۰۰ ریال می باشد
  قیمت دوفاستون ۱۰م گ – بهستان دارو ۱۹۴۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو