معرفی ابزار آنلاین محاسبه مهریه

 مهریه یا صداق حقی است که بواسطه عقد، زن مالک آن می شود که بر ذمه مرد است. حال اگر مبلغ آن با گذر زمان کم ارزش شده باشد چگونه به نرخ روز محاسبه میشود؟

معرفی ابزار آنلاین محاسبه مهریه

مهریه یا صداق حقی است که بواسطه عقد، زن مالک آن می شود که بر ذمه مرد است و باید آن را پرداخت کند. اگر وجه نقد باشد که باید به نرخ روز پرداخت شود و با ابزار آنلاین می توانید مبلغ درج شده در سند ازدواج را تبدیل به نرخ روز کنید. در اینصورت قیمت مهریه به روز بدست می آید. لذا این ابزار بر اساس شاخص بانک مرکزی عمل می کند و با فرمول رایج مبلغ روز را بدست می آورد.

 

Images 1687698995 64983E3353E6B

 

چه زمانی مهریه به نرخ روز محاسبه می شود؟

زمانی که صداق پول نقد یا معادل پول نقد مانند حج باشد محاسبه مهریه به نرخ روز ۱۴۰۲ و بر اساس شاخص تعیین شده توسط بانک مرکزی انجام می شود. برخی مواقع یک کالایی خاص را به عنوان صداق قرار می دهند مانند یک خودرو خاص، در اینصورت اگر همان خودرو در سالی که زمان پرداخت است وجود نداشته باشد، قیمت آن به نرخ روز پرداخت خواهد شد. اگر صداق سفر حج باشد دادگاه با استعلام از سازمان حج و زیارت نرخ روز آن را محاسبه و تعیین می کند.

 

Images 1687698995 64983E335Ba5D

 

مهریه بعد از فوت شوهر نیز از اموال مرد به زن تعلق می گیرد که در اینصورت مبلغ آن به نرخ روز تاریخ فوت محاسبه خواهد شد. اگر صداق سکه باشد نیازی به محاسبه ندارد و بر اساس تعداد مشخص شده در سند پرداخت خواهد شد. تبدیل مهریه به نرخ روز نیز بر اساس فرمولی محاسبه می شود که این فرمول را ذکر می کنیم.

عدد شاخص سال عقد ÷ عدد شاخص بانک مرکزی سال قبل از درخواست مهریه × مبلغ مهریه درج شده در سند ازدواج

چه زمانی مهریه نصف محاسبه می شود؟

تا زمانی که بین زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده باشد؛ صداق نصف محاسبه خواهد شد. برخی افراد سوال می کنند که آیا اگر زن به شوهرش خیانت کند مهریه ساقط می شود. خیر. صداق در هر صورت باید پرداخت شود حتی اگر مرد در دادگاه ثابت کند که همسرش به او خیانت کرده باز هم باید مهریه او را بپردازد. همچنین اگر مرد در دادگاه ثابت کند که همسرش از او تمکین نمی کند باز هم صداق را باید بپردازد و در این مورد نفقه به او نمی رسد.

چه مالی را می توان به عنوان مهریه قرار داد؟

صداق باید دقیق و مشخص باشد و باید قابلیت تبدیل شدن به پول را داشته باشد یا اینکه ارزش مالی داشته باشد.

قانون ۱۱۰ سکه چیست؟

بر اساس قانونی که اخیرا بیان شده اگر تعداد صداق تا ۱۱۰ سکه یا کمتر بود بر اساس قانون مرد باید آن را بپردازد و در صورت داشتن توان مالی و عدم پرداخت حکم جلب او صادر می شود. ولی اگر تعداد سکه بیشتر از ۱۱۰ تا باشد مرد تا همان ۱۱۰ را باید پرداخت کند و نسبت به مقدار اضافی دادگاه بر اساس توان مالی مرد تصمیم می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید