قیمت کپسول درموبلا – درمان یاب دارو

قیمت کپسول درموبلا – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۴۰۱۲۵ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص دایجستیو اید – گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۳۹۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص اپتی وومن بانوان – مولتی ویتامین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۳۳۶۰ ریال می باشد
قرص انرژکس آقایان – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۱۶۵۰۰ ریال می باشد
کرم الیدل ۳۰ گ – پیمکرولیموس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۳۰۰۰ ریال می باشد
کرم آلدارا ۵% ایمیکوئیمود (ساشه یکبار مصرف) – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۲ع ۵۷۴۳۲۰۰ ریال می باشد
آمپول کتامین هیدروکلراید روتکس مدیا ۵۰ م گ/۱۰ م ل – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۲۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول والوون – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۳۶۷۰۰ ریال می باشد
محلول آمینوون ۱۰% – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۶۷۰۰ ریال می باشد
ویال پروپوفول ۱% ام سی تی/ال سی تی-۵۰ م ل – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۵۷۰۰ ریال می باشد
لیپوونوس امولسیون – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سولوویت ان ۱۰م ل – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۶۰۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پدیتریس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آدامل ان ۱۰ م ل – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول آمینوون ۵% – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۷۴۰۰ ریال می باشد
آمپول گلیکوفوس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۶۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت تزریقی کوروسرف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۹۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول درموبلا – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سلر-ایکس فورت – گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسلیپ کر -خواب آور گیاهی – گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۹۹۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی کلنیل ۲۵۰ م ک گ-بکلومتازون – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۹۰۰۰ ریال می باشد
ویال تیوپنتال پن فارما ۵۰۰ م گ-تپوپنتال – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۲۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دیسپورت ۳۰۰ واحد – داریان سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۱۹۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دیسپورت ۵۰۰ واحد – داریان سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۷۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص سینومیکس – آملودیپین ۵ م گ/والسارتان ۱۶۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سینومیکس – آملودیپین ۱۰م گ/والسارتان ۱۶۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی ویوانلا – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
پانامیکس- والسارتان ۸۰ م گ/ هیدروکلرتیازید ۵/۱۲م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پانامیکس- والسارتان ۱۶۰م گ/ هیدروکلرتیازید ۵/۱۲م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیرفنکس ۲۰۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول درموبلا – درمان یاب دارو ۹۴۰۱۲۵ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید