برچسب زده شده با: اسامی پرستاران بیمارستان پارس رشت

بیمارستان ها بیمارستان پارس

اطلاعات مربوط به بیمارستان پارس رشت

اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰۰ 204

بیمارستان پارس در راستای تامین و ارتقا سطح سلامت جامعه،ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردهای انسانی و تجهیزاتی در فضایی آرام و مطلوب را ؛ جهت کسب رضایتمندی حداکثری و ارتقا مستمر کیفیت خدمات با شعار سلامتی، شادی و امید برای همگان رسالت خویش قرارداده است. چشم انداز ما برآنیم که تا سال ۱۴۱۴،بعنوان برترین بیمارستان دوستدار ایمنی در شمال کشور و الگوی موفق بیمارستانی در سطح ایران باشیم ارزشها بیمار محوری و رعایت کرامت […]

×