برچسب زده شده با: زوج درمانی

معرفی کسب و کار خانواده درمانی

۶ روش برای خانواده درمانی

بهمن ۱۸, ۱۴۰۱۰ 144

” ما خانواده هایمان را انتخاب نمی کنیم.” وقتی ما کوچک تر هستیم، برای تمام نیازهای خود به خانواده خود تکیه می کنیم و مهارت ها و رفتارهای زندگی را از آنها می آموزیم. این تا زمانی ادامه دارد که به اندازه کافی بزرگ شده ایم که وارد اجتماع شویم و بعد مستقل زندگی کنیم. با تأثیر بزرگی که خانواده های ما بر زندگی ما دارند، منطقی است که مشاوره خانواده برای اکثریت قریب به […]

×