زایلومول

قطره زایلومول چیست و چه کاربردهایی دارد؟

هر ۱۰۰ میلی لیتر محلول چشمی زایلومول حاوی ۲ گرم دورزولامید هیدروکلراید و ۰/۵ گرم تیمولول مالئات به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. بیشتر بخوانید: قطره سیپلکس ژل موضعی زایلوژل قطره باکتی ماید فارماکولوژی قطره زایلومول : دورزولامید یک مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز می باشد که فشار داخل … ادامه