برچسب زده شده با: قرص یاسمین خارجی

اطلاعات دارویی سلامت قرص یاسمین

قرص یاسمین چیست و چه کاربرد و عوارضی دارد؟

دی ۳, ۱۴۰۰۰ 231

قرص یاسمین ترکیبی از ( دروسپرینون و اتینیل استرادیول ) استکه مانع از تخمک گذاری (انتشار تخمک از تخمدان) و همچنین باعث تغییر در پوشش رحم و دهانه رحم می شود و با افزایش غلظت مایع واژینال، مانع رسیدن اسپرم به تخمک (لقاح و باروری) و یا چسبیدن تخمک به بافت سطحی رحم می شود. (اگر تخمک موفق به چسبیدن به دیواره ی رحم نشود از بدن خارج می شود.) مکانیسم اثر : کنتراسپتیو ترکیبی […]

×