پماد برناگل گل دارو برای سوختگی

پماد برناگل گل دارو برای چی خوبه؟

پماد برناگل گل دارو به شکل موثری در درمان پیامدها زیر قابل استفاده می باشد: ۱-  سوختگی درجه اول (آفتاب سوختگی و سوختگی های دراثر از مواد شیمیائی) ۲-  سوختگی های درجه دوم و درجه سوم بیشتر بخوانید: پماد آلفا چیست و چه کاربردهایی دارد؟ ژل موضعی زایلوژل چیست و چه کاربرد و عوارضی دارد؟ … ادامه