قیمت دارو

قیمت آمپول آندرون ۱۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰124

قیمت آمپول آندرون ۱۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول آندرون ۲۵۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول گرانیک ۳ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۹۶۵۰۰ ریال می باشد
آمپول ایبوپروفن ۴۰۰ م گ/۴ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی دیلتیازم – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت تئوفیلین جی ۱۲۰ م ل – تئوفیلین ۵۰ م گ/گایاف – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اندانسترون ۴ م گ/ ۲ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زودالم ۵ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۲۰۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی ایپوزینک۲۵ % زینک اکساید-۳۰گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هیستادیک ۱۰ م گ/۱ م ل – کلرفنیرامین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کاسپیرامر ۴۰ م گ/م ل گلاتیرامر استات – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۳ع ۴۷۰۲۵۰۰ ریال می باشد
آمپول متیل پردنیزولون استات – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نوروتامین -ویتامین ب ۱/ب ۶/ب ۱۲ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۵۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ث ۵۰۰ م گ/۵ م ل-آسکوربیک اسید – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۱۳۷۵۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن کامپاند – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال سفتریاکسون ابرت ۱گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ال آرژنین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
قرص ال آرژنین ۱۰۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک +ویتامین ث – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
کپسول فلاتوژل ۱۸۰م گ – دایمتیکون – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پنتوپرازول ۴۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس/ ب کمپلکس مخصوص کودکان – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۵۰۲۰۰ ریال می باشد
کپسول ب کمپلکس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۴۸۳۰۰ ریال می باشد
آمپول مروکسان ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۲۹۰۰ ریال می باشد
آمپول مروکسان ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۰۴۰۰ ریال می باشد
کپسول استاژل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلدژل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس ۵ م گ زینک/ ب کمپلکس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن کامپاند – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی ویژل ۵۰۰۰۰ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول آندرون ۱۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×