قیمت دارو

قیمت آمپول اتوپوساید مایلن ۱۰۰ م گ /۵ م ل – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰175

قیمت آمپول اتوپوساید مایلن ۱۰۰ م گ /۵ م ل – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ویال اربیتوکس ۵ م گ/۱م ل-ستوکسی مب ۲۰ م ل – روژین دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ناتریلیکس اس آر ۱.۵ م گ – روژین دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص دافلون ۵۰۰ م گ – روژین دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۷۵۵۵۰ ریال می باشد
قطره آیروفیکس ۳۰ م ل – آهن – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۰۰۰۰/۰۶ ریال می باشد
شربت آیروفیکس ۱۵۰ م ل – آهن – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰۰/۲۷ ریال می باشد
شربت کیدزی مولتی ویتامین ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۷۳۳۷/۰۳ ریال می باشد
)شربت کیدزی اپتایت (با طعم سیب ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۸۰۹۴/۴ ریال می باشد
قطره خوراکی کیدزی کولیک – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۶۱۰۰ ریال می باشد
شربت کیدزی اسلیپ ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۹۸۴۰ ریال می باشد
قرص کلسیم سیترات ۱۰۰۰ م گ – او پی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۱۵۰۱/۳۶ ریال می باشد
کپسول فست ران او پی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱۵ع ۶۴۵۸۲۵ ریال می باشد
کپسول تیستی لین – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ث -۱۰۰۰م گ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
شربت برون کلد – ۲۰۰ م ل- مکمل گیاهی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویگورکسین اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۴۴۲۴ ریال می باشد
کپسول مگاویژن پلاس – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
کپسول مگاویژن – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
کپسول سنسولین – اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص فولیک اسید + ید – اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۲۵۵۰ ریال می باشد
کپسول بیوتی هلث ۱۰۰۰ م ک گ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۱۹۹۹۹/۸۹ ریال می باشد
شربت آرژیتال ۲۵۰ م ل – لیکوئیدهای هلث – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۴۹۹۹/۵۲ ریال می باشد
کپسول امگا۳ بدون جیوه ۱۰۰۰م گ – اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۶۰۰۰/۲۸ ریال می باشد
کپسول موبی اکتیو – او پی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
قطره ویتامین آ+ د۳ ۱۵ م ل – اوپی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۷۶۹۹۹/۷۸ ریال می باشد
قطره ویتامین آ +د۳+ث ADC اوپی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۲۵۵۰ ریال می باشد
کپسول کورکومکس – هلث اید – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۷۹۷۰ ریال می باشد
قرص مخمر آبجو – سوپر بریورز یست – هلث اید – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
فولات فعال (تورن ریسرچ فایو ۵ م گ – ام تی اچ اف کپسول -اوپی دی) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۸۶۷۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ث -۵۰۰م گ او پی دی ۵۰۰*۲ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول اتوپوساید مایلن ۱۰۰ م گ /۵ م ل – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس ۲۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×