قیمت دارو

قیمت آمپول سفوتاکسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰261

قیمت آمپول سفوتاکسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۵۲۴۴۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت کلارکسیر ۱۲۵ م گ- کلاریترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اپرپیتانت ۸۰/۸۰/۱۲۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اندانسترون ۴ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول استامینوفن(تایلوفن) – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۸۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بونستا – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۶۰۰ ریال می باشد
سرسوزن قلم هموفاین ۳۲ جی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دورومدرول ۴۰ م گ/م ل-متیل پردنیزولون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول درو-مدرول ۴۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۰۰۰ ریال می باشد
لاکتولوز شربت ۲۵۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
آمپول تتراکوزکتاید ال . آ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۹۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت هیدروکسی ‌زین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت کتوتیفن – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص بوپروپیون ۱۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول مدونکس ۲۰۰ م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۲۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اورسودکس ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کلیستیمتات سدیم آمپول ۱۰۰۰۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۶۲۲۰۰۰ ریال می باشد
ویال کلیستیمتات سدیم ۴۵۰۰۰۰۰واحد-کلیستیمتات سدیم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۸۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۱۶۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۶۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق انوکسیر-۸۰۰۰واحد-انوکساپارین۶عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۵۶۸۸۰۰۰ ریال می باشد
ویال مروپنم ۱گرم-۱۲عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۶۴۴۸۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان ۱۵م گ/۵م ل(۶۰م ل)دکسترومتورفان – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اکسی پرازول ۲۰ م گ-امپرازول – اکسیر- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متوکاربامول ۱گ/۱۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپکس ۲.۵ م گ بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپکس ۵ م گ-بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپکس ۱۰ م گ-بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول سفوتاکسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر ۵۲۴۴۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×