قیمت دارو

قیمت آمپول سیانوویت ۱۰۰۰م ک گ – اکسیر

  0
  قیمت دارو

  قیمت آمپول سیانوویت ۱۰۰۰م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  قرص بوپروپیون ۱۰۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۵۰۰۰ ریال می باشد
  شربت زیمکسیر – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۶۵۰۰ ریال می باشد
  ویال مروپنم ۵۰۰ م گ-۱۲عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۴۷۱۴۸۰۰ ریال می باشد
  قرص نیتروکسیر ۲,۶م گ-نیتروگلیسیرین – اکسیر- تعداد در بسته ۵۰۰ع ۱۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص نیتروکسیر ۶,۴ م گ-نیتروگلیسیرین – اکسیر- تعداد در بسته ۵۰۰ع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت ایبوکسیر ۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول پروتامین سولفات ۱۰۰۰ واحد/م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۲۱ع ۲۹۴۲۱۰۰ ریال می باشد
  قرص اگزاکلد – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول اکسی کورت ۱۰۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۵ع ۱۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
  ویال لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ/۲۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۵۵۰۰۰ ریال می باشد
  ویال سفتریاکسون ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۱۱۲۰۰۰ ریال می باشد
  ویال لیومدرول ۵۰۰ م گ-متیل پردنیزولون – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۹۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سفتی زوکسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۰۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سفتی زوکسیم ۱ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سفتازیدیم ۱ گرم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۹۸۴۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول کتورولاک ۳۰م گ/۱م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول دفروکسیر۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سفوتاکسیم‌ ۱۰۰۰م گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۵۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سفوتاکسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۵۲۴۴۰۰ ریال می باشد
  شربت کلارکسیر ۱۲۵ م گ- کلاریترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اپرپیتانت ۸۰/۸۰/۱۲۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول اندانسترون ۴ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول استامینوفن(تایلوفن) – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول بونستا – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۶۰۰ ریال می باشد
  سرسوزن قلم هموفاین ۳۲ جی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دکسترومتورفان – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول دورومدرول ۴۰ م گ/م ل-متیل پردنیزولون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول درو-مدرول ۴۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت آمپول سیانوویت ۱۰۰۰م ک گ – اکسیر ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو