قیمت دارو

قیمت آمپول سیلاویل ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰18

قیمت آمپول سیلاویل ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۵۹۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول ای-ویژل ۴۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلاکس ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-ویژل ۲۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
کپسول پروکساژل ۲۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۴۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نیتروژل زیر زبانی ۰.۴م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پریموژل نرم ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کادویژل ۳۰۰ م گ-روغن کبد ماهی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
آمپول آمپی سول ۱.۵ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا رکس – امگا ۳ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳.۶.۹ ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
کپسول سفال-ایکس ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوکاف ۱۵ میلی گرم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی-ویژل ۱۰۰۰واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول دی ویژل ۴۰۰واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
کپسول دی ویژل ۲۰۰۰واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
کپسول ال آرژنین ۵۰۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فارماژلیتان – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا فورت پلاس ویتامین – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۳۵۲۵۰ ریال می باشد
کپسول امگا۳ کلاسیک ۱۸/۱۲شوتس ویتال ۱۰۰۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د۳ شوتس ویتال ۴۰۰۰واحد آهسته رهش – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۱۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۲۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۴۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د ۱۰۰۰واحد- ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د ۴۰۰واحد – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن ماهی ۱۰۰۰م گ – ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی ۱گ-ترید فورما – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی ۵۰۰م گ-شوتس ویتال – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۱۴۵۰ ریال می باشد
کپسول پروستاهلث مکمل گیاهی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۴۴۹۸۰ ریال می باشد
قیمت آمپول سیلاویل ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا ۷۸۵۹۰۰ ریال می باشد

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×