قیمت دارو

قیمت آمپول مروکسان ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰18

قیمت آمپول مروکسان ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۲۹۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول مروکسان ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۰۴۰۰ ریال می باشد
کپسول استاژل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلدژل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس ۵ م گ زینک/ ب کمپلکس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن کامپاند – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی ویژل ۵۰۰۰۰ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول خوراکی آلراژل ستیریزین ۱۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۲۷۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن ۲۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دیکلوفناک پتاسیم نرم ۲۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک ۴۰ م گ مکمل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس ۱۰ م گ – زینک /ب-کمپلکس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
کپسول دانا مولتی پریناتال – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۶۴۶۵۰ ریال می باشد
کپسول دانا مولتی دیلی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۲۱۰۰ ریال می باشد
کپسول کلسیتریول ۰.۲۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۱۰۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن سینوس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ ویتامین د- – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ پلاس(کودکان)ویتامین های آ،د۳،ای – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول استئوژل (ژلاتینی) – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۷۸۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ویژن – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۲۷۴۰۰ ریال می باشد
آمپول آمپی ویل ۲۵۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمپی ویل ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمپی ویل ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۷۰۰ ریال می باشد
آمپول تری- پن ۶/۳/۳ -پنی سیلین – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروکاپن۸۰۰۰۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۵۰۰ ریال می باشد
آمپول زاکو پنی سیلین جی بنزاتین ال آ ۱۲۰۰۰۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفازولین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۱۰۰ ریال می باشد
آمپول زاک زیدیم ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۸۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زاک زیدیم ۲گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتریاکسون ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۶۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول مروکسان ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا ۳۹۲۹۰۰ ریال می باشد

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×