قیمت دارو

قیمت آمیوگر قرص روکش دار ۵۰ م گ – ریلوزول – هوگردارو دانش

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰220

قیمت آمیوگر قرص روکش دار ۵۰ م گ – ریلوزول – هوگردارو دانش- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۶۹۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
وارفاگر۵-قرص خط دار-۵م گ وارفارین سدیم – هوگردارو دانش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۱۵۰۰ ریال می باشد
سولوگر کربنات قرص ۸۰۰ م.گ سولامر – هوگردارو دانش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۱۵۰۰ ریال می باشد
میرتاگر ۳۰م.گ قرص -میرتازابین – هوگردارو دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۱۵۰۰ ریال می باشد
توسی بن شربت ضد سرفه گیاهی ۱۵۰م ل – شرکت داروسازی حکیم تجارت سهند- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
لیوراید شربت ۲۰۰م.ل گیاهی – شرکت داروسازی حکیم تجارت سهند- تعداد در بسته ۱ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
لیوراید کپسول۶۰۰م.گ گیاهی – شرکت داروسازی حکیم تجارت سهند- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۶۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین آ+د با طعم موز، قطره ۳۰ م ل – آیلار طب یاس- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۱۷۰۰ ریال می باشد
مولتی ویتامین با طعم پرتقال، قطره ۳۰ م ل – آیلار طب یاس- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۱۷۰۰ ریال می باشد
لیپیفر قطره آهن نانولیپوزومال ۳۰م ل – شرکت کیمیا کالای رازی- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۶۸۰۰ ریال می باشد
لیپیفرفورت قطره آهن لیپوزومال ۳۰م ل – شرکت کیمیا کالای رازی- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
ویتامین ث۵۰۰م گ آرگوسول قرص جوشان – شرکت کیمیا کالای رازی- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۱۴۲۰۰ ریال می باشد
زادیتن شربت-کتوتیفن ۱۰۰م ل – شفایاب گستر- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۵۰۰۰ ریال می باشد
پرونار ۱۳ سرنگ ۰.۵م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۶۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی زالاتان – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۵۸۰۰ ریال می باشد
پرولیا آمپول ۶۰م گ -دنوزومب – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۱۹۰۰۰ ریال می باشد
نئوپوژن آمپول ۰.۶م گ -فیلگراستیم – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۷۶۴۰۰۰ ریال می باشد
ان پلیت پودر تزریقی ۲۵۰ م ک گ- رومی پلاستیم – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۵۲۰۰۰۰ ریال می باشد
اکسجوا آمپول ۱۲۰ م گ / ۱/۷ م ل- دنوزومب – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۳۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص پاروکسیت ۲۰ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایمونورو ۳۰۰م ک گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
اومنی تروپ آمپول ۵ م گ/۱.۵ م ل- سوماتروپین – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سایتوتک قرص ۲۰۰م ک گ-میزوپروستول – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۸ع ۶۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تمودال ۲۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تمودال ۱۰۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۳۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تمودال ۲۵۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۸۶۳۷۵۰۰ ریال می باشد
شربت زیتروماکس ۹۰۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
واکسن گارداسیل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۴۶۶۰۰ ریال می باشد
آندریول کپسول ۴۰ م گ-تستوسترون – بهستان دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
تتانوس گاما آمپول۲۵۰واحد-ایمونوگلوبولین تتا – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمیوگر قرص روکش دار ۵۰ م گ – ریلوزول – هوگردارو دانش ۸۶۹۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×