قیمت دارو

قیمت ابیراترون قرص ۲۵۰ م گ – ابیراترون استات – اکترو خاورمیانه

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۱222

قیمت ابیراترون قرص ۲۵۰ م گ – ابیراترون استات – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۳۴۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
تموزولومید اکت کپسول ۱۴۰ م گ – تموزولومید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۵ع ۳۰۶۰۰۰۰ ریال می باشد
لنالیدوماید اکت کپسول ۱۰ م گ – لنالیدوماید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۲۱ع ۵۹۶۴۰۰۰ ریال می باشد
لنالیدوماید اکت کپسول ۱۵ م گ – لنالیدوماید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۲۱ع ۷۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
لنالیدوماید اکت کپسول ۲۵ م گ – لنالیدوماید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
ایماتیب کپسول ۱۰۰م گ-ایماتینیب – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جم سیبان ۲۰۰ م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۲۵۰۰ ریال می باشد
آمپول جم سیبان ۱ گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کربوپلات ویال ۱۵۰ م گ – کربوپلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۹۰۰۰ ریال می باشد
کربوپلات ویال ۵۰م گ/م ل- ۵ م ل – کربوپلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص تارسبان ۱۰۰م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
لناسب کپسول ۲۵م گ -لنالیدوماید – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
بورتزومیب ویال ۳.۵م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سیسپلات ویال ۵۰م گ/۵۰م ل- سیس پلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۳۰۰۰ ریال می باشد
بیکالوتامید قرص ۵۰م گ – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۶۱۰۰۰ ریال می باشد
سیسپلات ویال ۱۰م گ/۲۰م ل- سیس پلاتین – سبحان انکولوژی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۹۰۰۰ ریال می باشد
تولترودین سها قرص۱م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۵۰۰ ریال می باشد
فنی توئین کامپاند قرص ۱۰۰ م گ/۵۰ م گ-فنی توئین/فنوباربیتال – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
رنالایو ۸۰۰ قرص ۸۰۰ م گ-سولامر هیدروکلراید – داروسازی سها- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت خوراکی مگنی میلک – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت رانیتیدین ۲۴۰ م ل – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فینوپروست شربت ۵ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص فیناگرو شربت ۱ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۱۰۰ ریال می باشد
مالوژل اس شربت خوراکی ۲۴۰ م ل طعم نعنا و لیمو – آلومینیوم ام جی اس – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
مگنی میلک شربت خوراکی ۸% – منیزیم هیدروکساید۲۴۰ م ل شیشه با طعم نعنا – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کتوکونازول قرص ۲۰۰ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آسیفن – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۵۰۰۰ ریال می باشد
کلینداکسها کپسول ۱۵۰ م گ – کلیندامایسین – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلیندامایسین سها ۳۰۰ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کانسی لاک – لاکتولوز سها شربت ۲۴۰ م ل – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
قیمت ابیراترون قرص ۲۵۰ م گ – ابیراترون استات – اکترو خاورمیانه ۳۴۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد

تعداد دیدگاهها: ۱

  1. سعید

    من یک پک کامل قرصشو دارم میفروشم دوتومن هرکی خواست پیام بده به این شماره
    داروخانه ای هم هست میتونید از شرکت دکترعبیدی
    ۰۹۱۲۰۹۴۲۲۱۰
    البومین هم دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×