قیمت دارو

قیمت استامینوفن با طعم شکلات ۱۲۰م گ/۵م ل -شربت خو – شرکت البرز دارو

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰203

قیمت استامینوفن با طعم شکلات ۱۲۰م گ/۵م ل -شربت خو – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
مترونیدازول شربت خوراکی ۱۲۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
سودوافدرین شربت ۳۰ م گ – ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۹۰۰ ریال می باشد
کلسی بن قرص ۵۰۰ م گ – کلسیم د – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰ ریال می باشد
دیفن هیدرامین کامپاند شربت ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سیس آتراکورال ۱۰ م گ در ۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بی پریدن ۲ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آدی ژل شربت خوراکی ۲۴۰ م ل (آلمینیوم/منیزیم) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
هپارین سدیم، آمپول ۵۰۰۰ واحد/ ۱م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۶۸۰۰۰ ریال می باشد
دایجستیو، قرص انتریک کوتد – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
وراپامیل ۴۰، قرص ۴۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کتورولاک، آمپول ۳۰ م گ /۱ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
انوکسان ۴۰۰۰ (انوکساپارین سدیم)، آمپول ۴۰۰۰ واحد /۰.۴ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۳۸۸۴۰۰ ریال می باشد
لوزن-اچ، قرص (لوزارتان ۵۰ م گ و هیدروکلروتیازید ۱۲.۵م گ) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۳۰۰ ریال می باشد
پارکین سی قرص (لوودوپاسی) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین ب ۱ / ب ۶ / ب ۱۲، آمپول ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰۰ م گ/ ۳ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
تتراکوزاکتایدال-آ، آمپول ۱ م گ /۱ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۹۳۰۰۰۰ ریال می باشد
ایورمکتین، قرص ۶ میلی گرم – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۵۸۰۰۰ ریال می باشد
پارکین سی فورت (لوودوپاسی فورت)، قرص خط دار ۲۵/۲۵۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۵۰۰۰ ریال می باشد
سیتی کولین، آمپول ۲۵۰ م گ / ۲ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۳۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین ث، آمپول ۵۰۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد
ال کارنیت، ساشه حاوی شربت ال کارنیتین، ۱ گرم – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
زینک سولفات، شربت ۱۲۰ م ل، ۲۲ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۲۰۰ ریال می باشد
تئوکال جی ،شربت ۱۲۰ م ل، ۵۰ م گ/۳۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
انوکسان ۶۰۰۰، آمپول۰۰۰ واحد در ۰.۶ م ل (انوکساپارین) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۷۰۲۸۰۰ ریال می باشد
گایافنزین، شربت ۱۰۰ م گ/۵ م ل (۶۰ م ل) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰ ریال می باشد
ترامادول ۱۰۰ م گ، قرص خط دار – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پیرامیست ۶۰، قرص ۶۰ م گ (پیریدوستیگمین) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۱۰۰۰۰ ریال می باشد
برکسورف شربت ۱۰۰ م گ/۴ م ل- برکتانت – تکزیما دارو البرز- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
برکسورف – شربت – ۲۰۰ م گ در ۸ م ل – برکتانت – تکزیما دارو البرز- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت استامینوفن با طعم شکلات ۱۲۰م گ/۵م ل -شربت خو – شرکت البرز دارو ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×