قیمت دارو

قیمت اسپری ایپراونت دهانی۲۰ م ک گ/دوز – کوشان فارمد

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰252

قیمت اسپری ایپراونت دهانی۲۰ م ک گ/دوز – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول استنشاقی رولایزر مخصوص – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استنشاقی کی پی تایووا ۱۸ م ک گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۵ع ۳۸۵۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فست جوینت پلاس – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایسمیا (متفورمین۵۰۰م گ سیتاگلیپتین ۵۰م گ) – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایسمیا (متفورمین۱۰۰۰م گ سیتاگلیپتین ۵۰م گ) – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ازوفلاکس- ۴۰م گ -اس امپرازول-۲۸ عدد – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۸۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لویپیل-۱۰۰ م گ /م ل – ۵م ل – لوتیراستام – ویرالیان گروه- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلکاینید مایلن ۱۰۰ م گ – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بوپیواکائین اینتراتکال مایلن – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال سیس پلاتین مایلن ۵۰ م گ-۵۰ م ل – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اتوپوساید مایلن ۱۰۰ م گ /۵ م ل – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال اربیتوکس ۵ م گ/۱م ل-ستوکسی مب ۲۰ م ل – روژین دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ناتریلیکس اس آر ۱.۵ م گ – روژین دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص دافلون ۵۰۰ م گ – روژین دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۷۵۵۵۰ ریال می باشد
قطره آیروفیکس ۳۰ م ل – آهن – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۰۰۰۰/۰۶ ریال می باشد
شربت آیروفیکس ۱۵۰ م ل – آهن – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰۰/۲۷ ریال می باشد
شربت کیدزی مولتی ویتامین ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۷۳۳۷/۰۳ ریال می باشد
)شربت کیدزی اپتایت (با طعم سیب ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۸۰۹۴/۴ ریال می باشد
قطره خوراکی کیدزی کولیک – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۶۱۰۰ ریال می باشد
شربت کیدزی اسلیپ ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۹۸۴۰ ریال می باشد
قرص کلسیم سیترات ۱۰۰۰ م گ – او پی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۱۵۰۱/۳۶ ریال می باشد
کپسول فست ران او پی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱۵ع ۶۴۵۸۲۵ ریال می باشد
کپسول تیستی لین – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ث -۱۰۰۰م گ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
شربت برون کلد – ۲۰۰ م ل- مکمل گیاهی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویگورکسین اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۴۴۲۴ ریال می باشد
کپسول مگاویژن پلاس – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
کپسول مگاویژن – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
کپسول سنسولین – اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت اسپری ایپراونت دهانی۲۰ م ک گ/دوز – کوشان فارمد ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×