قیمت دارو

قیمت اسپری سروفلو ۲۵۰م ک گ – کوشان فارمد

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰455

قیمت اسپری سروفلو ۲۵۰م ک گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
اسپری فلومیست – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نرم ژلاتینی اورامین-اف – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بودکورت ۲۰۰م ک گ/دوز – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ های هیال پلاس – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیوسته رهش گلای – وانس ۵۰۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سینومیکس ۸۰/۵ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلای – وانس ۱۰۰۰م گ – متفورمین – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مایوکارمت وانس ۲۳.۷۵ م گ – متوپرولول سوکسینات – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص مایوکارمت وانس ۹۵م گ – متوپرولول سوکسینات – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزامیکس اچ ۵۰/۱۲.۵-لوزارتان/هیدروکلروتیازید – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۳۰۰ ریال می باشد
شربت دئوپکت – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیدامد ۳۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی ناگزونلا – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۴۱۰۰ ریال می باشد
محلول رسپول دائولین ۵۰۰ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول استنشاقی آستالین رسپیول – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اورسوفار ۳۰۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری ایپراونت دهانی۲۰ م ک گ/دوز – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استنشاقی رولایزر مخصوص – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استنشاقی کی پی تایووا ۱۸ م ک گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۵ع ۳۸۵۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فست جوینت پلاس – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایسمیا (متفورمین۵۰۰م گ سیتاگلیپتین ۵۰م گ) – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایسمیا (متفورمین۱۰۰۰م گ سیتاگلیپتین ۵۰م گ) – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ازوفلاکس- ۴۰م گ -اس امپرازول-۲۸ عدد – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۸۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لویپیل-۱۰۰ م گ /م ل – ۵م ل – لوتیراستام – ویرالیان گروه- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلکاینید مایلن ۱۰۰ م گ – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بوپیواکائین اینتراتکال مایلن – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال سیس پلاتین مایلن ۵۰ م گ-۵۰ م ل – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اتوپوساید مایلن ۱۰۰ م گ /۵ م ل – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال اربیتوکس ۵ م گ/۱م ل-ستوکسی مب ۲۰ م ل – روژین دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت اسپری سروفلو ۲۵۰م ک گ – کوشان فارمد ۶۴۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×