قیمت دارو

قیمت اکساتنت قرص ۶۰۰ م گ – لینزولید – داروسازی عبیدی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰498

قیمت اکساتنت قرص ۶۰۰ م گ – لینزولید – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
دیپارون قرص ۳۰ م گ – سیناکلست – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فروفورت دئودنال انتریک کوتد ۱۰۰ م گ (قوطی) – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فروفورت گاین +اسید فولیک – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لانزو ۱۵م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۵۶۰۰ ریال می باشد
کپسول لانزو ۳۰م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۲۱۷۶۰ ریال می باشد
قرص کدیمال اکسترا – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزومیکس – آملودیپین ۱۰ + والسارتان ۱۶۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص ازیپم ۱۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۴۸۰۰ ریال می باشد
قرص دیابزید ۶۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۱۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیپمت – سیتاگلیپتین ۵۰ م گ/ متفورمین ۱۰۰۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۳۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزومیکس – آملودیپین ۵ + والسارتان ۸۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلداکس – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مرازول ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزودک ۸۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزودک ۸۰/۱۲.۵ م گ اچ سی تی- والسارتان-هیدروک – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزودک ۱۶۰/۱۲.۵ م گ اچ سی تی – والسارتان-هیدر – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۷۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزومیکس ۵/۱۶۰ – آملودیپین-والسارتان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزومیکس ۵/۱۶۰/۱۲.۵ – آملودیپین-والسارتان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزومیکس ۱۲.۵/۱۶۰/۱۰ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزودک ۱۶۰/۲۵ م گ اچ سی تی – والسارتان-هیدر – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۶۵۰۰۰ ریال می باشد
والزودک قرص ۱۶۰ م گ – والسارتان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مایلودک ۲۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
محلول تزریقی اکساتنت ۶۰۰ م گ/۳۰۰ م ل – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ازونیوم ۴۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۴۰۷۶۰ ریال می باشد
کپسول ازونیوم ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۳۸۰۰۰ ریال می باشد
زیپتین قرص ۱۰۰ م گ – سیتاگلیپتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۶۴۰۰۰ ریال می باشد
کدیمکس کپسول(قوطی) – استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کدیمال قرص ۵۰۰ م گ – استامینوفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۱۲۰۰ ریال می باشد
لیرنتا قرص ۵ م گ- لیناگلیپتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت اکساتنت قرص ۶۰۰ م گ – لینزولید – داروسازی عبیدی ۸۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×