قیمت دارو

قیمت ایبوپروفن قرص ۴۰۰ م گ -ایبوپروفن – آریا

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 4۰206

قیمت ایبوپروفن قرص ۴۰۰ م گ -ایبوپروفن – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آری تک قرص ۱۵۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایزوکور۴۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایندومت پیوسته رهش ۷۵ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیسموت‌‌۱۲۰ م‌گ‌ – آریا- تعداد در بسته ۴۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ سیپروفلوکساسین‌ ۵۰۰ م ‌گ‌ – آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایزوسورباید ۱۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیلتیازم ۶۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص متفورمین ۵۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مزالازین ۵۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین ۵ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص توپیرامات ۲۵ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
فلوکستین کپسول ۱۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۲۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن ۵۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص توپیرامات آریا ۵۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص توپیرامات آریا ۱۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین آریا قرص ۲۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین آریا قرص ۴۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلونازپام ۱ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلونازپام ۲ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرصکدامول ۲۰/۳۰۰ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین آریا ۵ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین آریا ۲ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
اس و کپ کپسول ۲۰ م گ – اس امپرازول – آریا- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۱۹۰۰ ریال می باشد
سلکوکسیب کپسول ۱۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوسک ۲۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوسک ۴۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی کلازید آریا ۸۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترامادول آریا ۵۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ایبوپروفن قرص ۴۰۰ م گ -ایبوپروفن – آریا ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×