قیمت دارو

قیمت تئوفیلین جی عماد شربت ۱۲۰ م ل – عماد درمان پارس

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰243

قیمت تئوفیلین جی عماد شربت ۱۲۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
پماد تریامسینولون ان ان عماد ۱۵ گ – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
کلوتریمازول عماد کرم ۱۵ گ – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
پماد هیدرو کورتیزون – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
پماد بتامتازون – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
پماد فلوئوسینولون – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوبتازول – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۵۰۰ ریال می باشد
پماد کلوبتازول – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
پماد مقعدی لیدوکائین – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت پرومتازین ۵ م گ / ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۰۰۰ ریال می باشد
کتوتیفن عماد شربت ۱م گ /۵م ل-۶۰م ل- کتوتیفن – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
لیدوکائین پی کرم۲/۵درصد۳۰گرم-لیدوکائین/پریلو – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۰۰۰ ریال می باشد
دکسترومتورفان پی -شربت- ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۸۱۰۰۰ ریال می باشد
اکسپکتورانت کدئین- شربت- ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
اکسپکتورانت عماد شربت ۶۰ م ل – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۸۱۰۰۰ ریال می باشد
دیکلوفناک عماد شیاف ۵۰ م گ -دیکلوفناک – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۶۰۰۰ ریال می باشد
پماد کالندولا مدیفارم موضعی ۱۵ گ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی آکنومیس ۰.۰۲۵% – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۴۰۰۰ ریال می باشد
کوئمایند قرص ۱۰۰م گ -کوئتیاپین – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد
ژل واژینال مترونیدازول – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۵۰۰ ریال می باشد
فنی توئین مدیفارم کرم ۱% -۳۰گرم – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
لوسیون مگاکورت – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۵۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی رابوفن ۵% – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل دیکلوفناک – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد رزماری مدیفارم موضعی ۳۰ گ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مگافن – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی مگاکورت ۰.۱% – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی مگاکورت ۰.۱% – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
اپلیکاتور یکبار مصرف جهت کرم واژینال – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۶ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوئمایند ۲۵ م گ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت تئوفیلین جی عماد شربت ۱۲۰ م ل – عماد درمان پارس ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×