قیمت دارو

قیمت دایجستیو، قرص انتریک کوتد – شرکت البرز دارو

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 7۰253

قیمت دایجستیو، قرص انتریک کوتد – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
وراپامیل ۴۰، قرص ۴۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کتورولاک، آمپول ۳۰ م گ /۱ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
انوکسان ۴۰۰۰ (انوکساپارین سدیم)، آمپول ۴۰۰۰ واحد /۰.۴ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۳۸۸۴۰۰ ریال می باشد
لوزن-اچ، قرص (لوزارتان ۵۰ م گ و هیدروکلروتیازید ۱۲.۵م گ) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۳۰۰ ریال می باشد
پارکین سی قرص (لوودوپاسی) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین ب ۱ / ب ۶ / ب ۱۲، آمپول ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰۰ م گ/ ۳ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
تتراکوزاکتایدال-آ، آمپول ۱ م گ /۱ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۹۳۰۰۰۰ ریال می باشد
ایورمکتین، قرص ۶ میلی گرم – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۵۸۰۰۰ ریال می باشد
پارکین سی فورت (لوودوپاسی فورت)، قرص خط دار ۲۵/۲۵۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۵۰۰۰ ریال می باشد
سیتی کولین، آمپول ۲۵۰ م گ / ۲ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۳۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین ث، آمپول ۵۰۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد
ال کارنیت، ساشه حاوی شربت ال کارنیتین، ۱ گرم – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
زینک سولفات، شربت ۱۲۰ م ل، ۲۲ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۲۰۰ ریال می باشد
تئوکال جی ،شربت ۱۲۰ م ل، ۵۰ م گ/۳۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
انوکسان ۶۰۰۰، آمپول۰۰۰ واحد در ۰.۶ م ل (انوکساپارین) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۷۰۲۸۰۰ ریال می باشد
گایافنزین، شربت ۱۰۰ م گ/۵ م ل (۶۰ م ل) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰ ریال می باشد
ترامادول ۱۰۰ م گ، قرص خط دار – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پیرامیست ۶۰، قرص ۶۰ م گ (پیریدوستیگمین) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۱۰۰۰۰ ریال می باشد
برکسورف شربت ۱۰۰ م گ/۴ م ل- برکتانت – تکزیما دارو البرز- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
برکسورف – شربت – ۲۰۰ م گ در ۸ م ل – برکتانت – تکزیما دارو البرز- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۸۰۰۰۰ ریال می باشد
سان اکتین قطره (۳۰ م ل)-قطره آهن فاقد گلوتن – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کلاسنت – کرم ۱% (۳۰ گ) – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۲۸۴۴ ریال می باشد
ویتامین آ+د قطره ۱۵م ل (طعم توت فرنگی) – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۱ع ۹۲۶۵۰ ریال می باشد
اس امپرازول ساشه ۱۰ م گ – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۹۰۰۰ ریال می باشد
سیتالوپرام هگزال قرص۲۰م گ – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورمین هگزال قرص۵۰۰م گ – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۵۱۶۰۰۰ ریال می باشد
سیتالوپرام هگزال قرص۴۰م گ – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
امنیک کپسول پیوسته رهش۰.۴م گ-تامسولوسین – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۳۲۰۰۰ ریال می باشد
ویزی کر قرص ۵ م گ- سولیفناسین – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دایجستیو، قرص انتریک کوتد – شرکت البرز دارو ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×