قیمت دارو

قیمت زیلویال قطره چشمی- اشک مصنوعی مولتی ۱۰ م ل – تدبیر کالای جم

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 6۰240

قیمت زیلویال قطره چشمی- اشک مصنوعی مولتی ۱۰ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
پیور قطره چشمی گیاهی مونو ۰.۵ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص یوریناسین ۱۰ م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریزاملت – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۶ع ۳۲۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دلوکسی کپ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دلوکسی کپ ۲۰م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استراموکس ۱۰م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پیور قطره چشمی گیاهی مولتی ۱۰م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص یوریناسین ۵ م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دپریلکس ۳۷.۵م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترانکوپین ۲۰۰م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترانکوپین ۱۰۰م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترانکوپین ۲۵م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
میلرینون آمپول ۱ م گ/م ل – ۱۰ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۷.۵ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۱۵ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۳۰ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۴۵ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
کلرپرومازین قرص ۱۰۰ م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۷۰۰۰ ریال می باشد
زنترا قرص ۲۵ م گ – تترابنازین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
پوریکا قرص ۴ م گ – پیموزاید – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
ادونسیس کیدز شربت ۱۵۰ م ل- مولتی ویتامین مینرال – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۱۹۹۹۹/۹۴ ریال می باشد
کولیژه کپسول ۵۰۰م گ مزالازین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اوراتان کپسول ۲۰ م گ – ایزوترتینوئین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آکنوترن کپسول ۲۰ م گ – ایزوترتینوئین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۰۳۱۰۰ ریال می باشد
نوراجس آمپول ۴ م ل- ۲ م گ/ م ل – ال نوراپی نفرین بی تاراتارات – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
فم مد – کپسول – مکمل مو، پوست و ناخن – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۹۹۹۹۹/۸۱ ریال می باشد
فوربتمینقرص ۵۰۰ م گ- متفورمین – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاروکسی ۵ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص اکسی کدون ۱۵ م گ – داروسازی فاران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت زیلویال قطره چشمی- اشک مصنوعی مولتی ۱۰ م ل – تدبیر کالای جم ۹۹۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×