قیمت دارو

قیمت سرنگ آماده تزریق ویکتوزا ۶ م گ/م ل – نووونوردیسک پارس

  0
  قیمت دارو

  قیمت سرنگ آماده تزریق ویکتوزا ۶ م گ/م ل – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۲ع ۶۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  قلم آماده تزریق نوردیلت ۵ م گ – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۶۸۰۰۰ ریال می باشد
  انسولین نوورپید – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۳۲۵۰ ریال می باشد
  انسولین نوومیکس – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۳۲۵۰ ریال می باشد
  سرسوزن نووفاین ۳۲جی – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰ ریال می باشد
  انسولین لومیر – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۸۷۵۰ ریال می باشد
  آمپول گلوکاژن هایپوکیت ۱ م گ – نووونوردیسک پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ویال کلسیفول ۲۰۰ م گ-کلسیم فولینات ۲۰م ل – ایده گستر درمان- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۱۹۰۰ ریال می باشد
  قند حبه کاندرل سوکرالوز – بازرگانی داریان تجارت- تعداد در بسته ۶۵ع ۳۸۵۳۲۱ ریال می باشد
  آمپول اپی روبیسین ابو ۱۰م گ-۵م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۸۸۰۰ ریال می باشد
  آمپول آلکسان ۱۰۰ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۳۵۰۰ ریال می باشد
  اب دوکسو آمپول ۱۰ م گ/ ۵ م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۲۰۰۰ ریال می باشد
  اب دوکسو آمپول ۵۰م گ/ ۲۵م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۹۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول آلکسان ۱۰۰۰ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۶۰۰۰ ریال می باشد
  تیوپنتال وی یو ای بی ۰.۵ گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  تیوپنتال وی یو ای بی ۱ گرم – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ابپوزاید ۲۰ م گ/م ل ۵ م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ابفلورو ۱۰۰۰م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۲۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ابترکس ۲.۵ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ابترکس – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۵۲۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول فلورواوراسیل ابو ۲۵۰ م گ/۵ م ل – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
  ابپلاتین ۱۰ م گ – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۱۰۰۰ ریال می باشد
  ویال ابگزانترون ۲۰ م گ/۱۰ م ل – میتوکسانترون – کاوش گستردارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۵۹۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول تیکوسین ۴۰۰ م گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول دانوژن ۱۰۰ م گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۱۵۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول هموفیکس (آهن/فولیک/ویتامین ث/زینک/ویتامین ب۱) – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
  کپسول سیتودروکس۵۰۰م گ-هیدروکسی اوره – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۲۵۰۰۰ ریال می باشد
  نازال اندسینوس بتادین سوتینگ ریلیف اسپری بینی ۲۰ م – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۸۲۰۶ ریال می باشد
  اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس ۱۲۵م ک گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۴۰۰۰ ریال می باشد
  اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس ۲۵۰م ک گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۳۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت سرنگ آماده تزریق ویکتوزا ۶ م گ/م ل – نووونوردیسک پارس ۶۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو