قیمت دارو

قیمت سرنگ کیدی پگ ۳ م گ/۰.۳ م ل – سیناژن

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 6۰182

قیمت سرنگ کیدی پگ ۳ م گ/۰.۳ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
سیناتروپین قلم آماده تزریق ۱۰ م گ/۱.۵م ل-سوماتروپی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ملیتاید قلم آماده تزریق ۶ م گ / م ل- ۳ م ل – لیراگ – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۸۵۰۰ ریال می باشد
سینورا آمپول ۴۰ م گ ۰/۸ م ل – آدالیمومب – سیناژن- تعداد در بسته ۲ع ۱۵۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
سینال اف پن ۳۰۰ واحدی آماده تزریق – فولیتروپین آلفا – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۷۲۰۰ ریال می باشد
رسیژن ۴۴ آمپول ۴۴ م ک گ ۰/۵ م ل – اینترفرون بتا – سیناژن- تعداد در بسته ۵ع ۷۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه سیدرال اورو – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۹۹۹۹/۷۵ ریال می باشد
قرص جویدنی اکسی فورت – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۷۰ع ۵۳۴۱۰۰ ریال می باشد
ساشه ال کارنیتین تک دوز ۱۵ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۳۴۹۹۹۹/۸۸ ریال می باشد
کپسول سیدرال فورت آهن – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۶۱۶۰۰۰ ریال می باشد
ساشه سیدرال فولیکو – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۰۰۰۰۰/۲۳ ریال می باشد
DHA قطره ویتامین ها ۱۵ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۹۹۹۹/۷۲ ریال می باشد
قرص لگزوپرام ۱۰ م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۴۰۰۰ ریال می باشد
زیلویال قطره چشمی- اشک مصنوعی مولتی ۱۰ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۴۰۰۰ ریال می باشد
پیور قطره چشمی گیاهی مونو ۰.۵ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص یوریناسین ۱۰ م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریزاملت – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۶ع ۳۲۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دلوکسی کپ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دلوکسی کپ ۲۰م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استراموکس ۱۰م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پیور قطره چشمی گیاهی مولتی ۱۰م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص یوریناسین ۵ م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دپریلکس ۳۷.۵م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترانکوپین ۲۰۰م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترانکوپین ۱۰۰م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترانکوپین ۲۵م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
میلرینون آمپول ۱ م گ/م ل – ۱۰ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۷.۵ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۱۵ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
رپیزاپین قرص ۳۰ م گ میرتازاپین – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قیمت سرنگ کیدی پگ ۳ م گ/۰.۳ م ل – سیناژن ۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×