قیمت دارو

قیمت شیرخشک سیمیلاک توتال کامفورت ۲ – ۳۶۰ گ – بهستان بهداشت

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰169

قیمت شیرخشک سیمیلاک توتال کامفورت ۲ – ۳۶۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۵۹۵۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ژل فلامیژل ۵۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پودر فرامکس کمپلکس آهن پلی ساکارید ۸۳ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۹۹۹۹/۸۹ ریال می باشد
شربت سرفه پروسپان ۱۰۰ م ل – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان بایولکترا زینک ۲۵ م گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص پومئول کاپیلاری – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۵۰۰۰۰/۰۶ ریال می باشد
قرص پومئول برولر – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۲۹۹۹۹/۵۲ ریال می باشد
پماد فوسیدین ۲% – ۳۰ گ- سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کرم فوسیدین ۳۰ گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
پماد فوسیدین ۱۵گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم فوسیدین ۱۵گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژن استروجی ۱۰۰ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال آلبومین بهرینگ ۲۰% – ۵۰ م ل – اوین دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۹۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فلوسیپ کلد و فلو -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فلوسیپ کلد و کاف (روز) -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فلوسیپ کلد و کاف (شب) -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره کپتوسیدر ۳۰ م ل- آهن -گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۲۹۸۰۰ ریال می باشد
فاستر اینهالر ۱۰۰/۶ بکلومتازون/فورمترول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۱۰۰۰ ریال می باشد
فاستر اینهالر ۲۰۰/۶ بکلومتازون/فورمترول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۱۶۰۰ ریال می باشد
کپسول کپتوسیدر آهن -گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۲۱۰۰۰/۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم موز ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم وانیل ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم شکلات ساشه ۹۰ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم توت فرنگی ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
ویال برامیتوب استنشاقی ۳۰۰م گ/۴م ل- توبرامایسین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۵۶ع ۲۵۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
امولسیون تزریقی اسموف لیپید۲۰% – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروپوفول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۵ع ۵۳۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال پروپوون فرزینوس ۲% -۵۰ م ل-پروپوفول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال تیوپنتال پن فارما ۱ گ-تپوپنتال – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۳۱۰۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص آقایان انرژکس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۰۳۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت شیرخشک سیمیلاک توتال کامفورت ۲ – ۳۶۰ گ – بهستان بهداشت ۴۹۵۹۵۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×