قیمت دارو

قیمت فینوتا ۱۰ قرص ۱۰ م گ – اورولیموس – نانو فناوران دارویی الوند

  0
  قیمت دارو

  قیمت فینوتا ۱۰ قرص ۱۰ م گ – اورولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۲۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  پیکسانا ۳۰۰ ویال ۳۰۰ م گ / ۱۶.۷ م ل – پوساکونازول – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۹۹۶۰۰۰ ریال می باشد
  ترکسوما ۱۵ آمپول ۱۵ م گ در ۰/۶ م ل – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۵۲۳۲۶۰۰ ریال می باشد
  ترکسوما ۲۰ آمپول ۲۰ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵ع ۵۸۴۸۲۰۰ ریال می باشد
  کپسول نوافن – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص آلومینیوم ام جی اس – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت بلادونا پی بی ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دی سیکلومین ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  شربت رانیتیدین ۲۴۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت زادی کید۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
  قطره آدوکید ۱۵ م ل – ویتامین آ + د – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۳۵۵۰ ریال می باشد
  قرصفرفولیک – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول سولفات روی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قطره پاراکید ۱۵ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قطره ویتوکید الحاوی ۱۵ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۲۸۱۵ ریال می باشد
  شربت دکسترومتورفان ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سیپروهپتادین ۴ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دیفن هیدرامین کامپاند – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول مولتی ویتامین مینرال – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت نیوزینک ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
  شربت دیفن هیدرامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قطره زیتوکید ۱۵ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۲۶۵۰ ریال می باشد
  کپسول فنی توئین ۱۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
  پاراکید شربت – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لیتومید ۳۰۰م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ملیجنت ۵ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۲۰۰۰ ریال می باشد
  شربت فنی توئین الحاوی – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
  قرص مبریکس ۱۳۵ م گ – مبورین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دکسترومتورفان پی ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص بلادونا پی بی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت فینوتا ۱۰ قرص ۱۰ م گ – اورولیموس – نانو فناوران دارویی الوند ۳۲۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو