قیمت دارو

قیمت قرص آتورواستاتین ۲۰ م گ – رازک

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰94

قیمت قرص آتورواستاتین ۲۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص رازو آلپرازولام ۰.۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت رازواستامینوفن – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویگراز ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۲۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص هیوسین ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پرازوسین ۵ م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص رازو پرازوسین‌ ۱ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول پیروکسیکام ‌۱۰م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
‌ژل پیروکسیکام – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تتراسایکلین‌ ‌۲۵۰م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌پماد موضعی تتراسایکلین – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تیوتیکسین ‌۵ م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل‌ رازو دیکلوفناک – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول داکسی سایکلین ‌۱۰۰م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل آداپالن – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۹۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول رازو مفنامیک‌ اسید ‌۲۵۰ م‌ گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ سیپروفلوکساسین‌ ۲۵۰ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌‌ رازو سیپروفلوکساسین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ انالاپریل ۵ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ انالاپریل ۲۰ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ماپروتیلین ۲۵م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ماپروتیلین ۷۵ م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۶۷۰۰۰ ریال می باشد
شربت رازوستیریزین – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ ناپروکسن ۲۵۰ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۰۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازودون ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزار ۲۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص لوزار ۲۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فولایرون+زینک – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۳۳۵۰ ریال می باشد
کپسول فولایرون – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص آتورواستاتین ۲۰ م گ – رازک ۸۹۱۰۰ ریال می باشد

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×