قیمت دارو

قیمت قرص آلفا پریناتال – آریان سناء

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 4۰185

قیمت قرص آلفا پریناتال – آریان سناء- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۶۶۳۵ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قطره آهن فولیزومال – با طعم سیب – آریان سناء- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین د ۳ قرص ۱۰۰۰واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
ویتامین د۳ قرص ۲۰۰۰واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۸۹۰۰ ریال می باشد
فولیتامین قرص فولیک+ید+د ۳ – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۵۲۵۰ ریال می باشد
مولتی من آلفا، قرص مولتی ویتامین آقایان – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۷۹۱۰۰ ریال می باشد
مولتی وومن آلفا، قرص مولتی ویتامین بانوان – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
امگا ۳ آلفا، کپسول نرم ۱۰۰۰ م گ – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
آلفا، ویتامین ای کپسول نرم ۴۰۰ واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
کپسول پروکید – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پرودایجست پویا – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پروواژ – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره پروکید پویا ۱۵ م ل – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه پرو آر اس پویا ۵ م گ – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه پرو آر اس پویا ۵ م گ – الکترولیت+پروبیوتیک با طعم توت فرنگی – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۹۶۵۰ ریال می باشد
ساشه پرو آر اس پویا ۵ م گ – الکترولیت+پروبیوتیک با طعم موز – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۹۶۵۰ ریال می باشد
قطره پروبیبی پویا ۱۵ م ل – مکمل پروبیوتیک – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۴۲۰۰ ریال می باشد
کپسول پروفم پویا پروبیوتیک – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۰۳۳۰۰ ریال می باشد
کپسول پروفلور پویا پروبیوتیک – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۶۰۰ ریال می باشد
کپسول پرو اسپور پویا پروبیوتیک – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۰۳۳۰۰ ریال می باشد
کپسول پرو ال دی ال – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۹۹۵۰۰ ریال می باشد
شربت فیشر کیندر زینک پلاس ۱۵۰ م ل – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
قرص گلوکزامین و کندرویتین مکس فیشر فلکسان – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۹۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان منیزیم + ب ۶ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
ویتامین د ۳ فیشر فلکسان پرل ۱۰۰۰IU – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۷۹۹۹۸/۹۴ ریال می باشد
ویتامین د ۳ فیشر فلکسان پرل ۲۰۰۰IU – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۹۹۹۹۹/۲۲ ریال می باشد
کپسول بادی کلینز مارینوکس – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۲۹۹۹۹/۱۶ ریال می باشد
کپسول آیرون پلاس مارینوکس – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۸۹۹۹۹/۶۹ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فیشر فلکسان جوشان انرژی – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۵۸۷۱۵ ریال می باشد
قیمت قرص آلفا پریناتال – آریان سناء ۱۶۳۶۶۳۵ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×