قیمت دارو

قیمت قرص آملودیپین ۵ م گ – آریا

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 4۰215

قیمت قرص آملودیپین ۵ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص توپیرامات ۲۵ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
فلوکستین کپسول ۱۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۲۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن ۵۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص توپیرامات آریا ۵۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص توپیرامات آریا ۱۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین آریا قرص ۲۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین آریا قرص ۴۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلونازپام ۱ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلونازپام ۲ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرصکدامول ۲۰/۳۰۰ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین آریا ۵ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین آریا ۲ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
اس و کپ کپسول ۲۰ م گ – اس امپرازول – آریا- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۱۹۰۰ ریال می باشد
سلکوکسیب کپسول ۱۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوسک ۲۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوسک ۴۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی کلازید آریا ۸۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترامادول آریا ۵۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آزیترومایسین آریا کپسول ۲۵۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
ستیریزین آریا قرص ۱۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیلتیازم اس آر ۱۲۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ایتراکونازول آریاکپسول ۱۰۰ م گ – ایتراکونازول – آریا- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
تریپل سولفا ناژو – کرم واژینال-۷۸گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۲۰۰۰ ریال می باشد
کلوتریزون کرم ۳۰ گ – کلوتریمازول/بتامتازون – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۳۰۰۰ ریال می باشد
کلیندامایسین شیاف واژینال ۱۰۰ م گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۳ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اپی وال ۵۰۰ م گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
اریترومایسین ناژو محلول موضعی ۴% -۶۰م ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۶۱۰۰ ریال می باشد
تتراسایکلین ناژو پماد چشمی ۱% -۳گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۳۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص آملودیپین ۵ م گ – آریا ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×