قیمت دارو

قیمت قرص آکاربکس ۱۰۰ م گ – اکسیر

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰165

قیمت قرص آکاربکس ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول تریامسینولون ۴۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پتیدین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۶۰۰ ریال می باشد
قرص لوپراکس ۲۰۰ م گ-سفیکسیم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوپراکس ۴۰۰ م گ-سفیکسیم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوپراکس ۲۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلوپیدکس ۷۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص متفورمین ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میدازولکس ۵ م گ/ ۱ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۳۲۰۰۰ ریال می باشد
شربت تایلوفن – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میدازولکس – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زیمکسیر ۲۵۰ م گ-آزیترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزکسیر(لوزارتان) ۲۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزکسیر(لوزارتان) ۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
لانسولین۷۰/۳۰آمپول – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلارکسیر ۵۰۰ م گ-کلاریترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول گاما ایمونکس ۱۰۰ م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۳۸۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۱۰۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
ویال سوپرانم ۵۰۰ م گ(ایمی پنم/سیلاستاتین ۵۰۰ م گ) – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۹۴۳۰۸۰۰ ریال می باشد
آمپول اندانسترون ۸ م گ/۴ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی نیس۲۰۰م گ/م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سیانوویت ۱۰۰۰م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص بوپروپیون ۱۰۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت زیمکسیر – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۶۵۰۰ ریال می باشد
ویال مروپنم ۵۰۰ م گ-۱۲عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۴۷۱۴۸۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروکسیر ۲,۶م گ-نیتروگلیسیرین – اکسیر- تعداد در بسته ۵۰۰ع ۱۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروکسیر ۶,۴ م گ-نیتروگلیسیرین – اکسیر- تعداد در بسته ۵۰۰ع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت ایبوکسیر ۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروتامین سولفات ۱۰۰۰ واحد/م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۲۱ع ۲۹۴۲۱۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص آکاربکس ۱۰۰ م گ – اکسیر ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×