قیمت دارو

قیمت قرص باکلوفن ۱۰ م گ – زهراوی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰235

قیمت قرص باکلوفن ۱۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص باکلوفن ۲۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پلازیلین ۱۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متوکلوپرامید۱۰م گ/۲م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اف&اف-آهن+اسید فولیک – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
قرص کلونازپام ۲ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول هماتینیک – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ نرم – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
‌کپسول ایندومتاسین ۲۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پایلوزک ۲۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیگوکسین ۰.۲۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نیتروپرل نرم ۰.۴م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پیروکسیکام ۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نرم د-ویتین ۵۰۰۰۰ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زاویترول – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زانیفد ۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول رواکوتان ۲۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-زاویت ۴۰۰ واحد – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلیدینیوم سی – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکلوفناک سدیم ۲۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کوگرافت ۰.۵م گ-تاکرولیموس – زهراوی- تعداد در بسته ۴۸ع ۸۱۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کوگرافت ۱ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۴۸ع ۱۴۸۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لانزاسید ۱۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۴۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول لانزاسید ۳۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۲۴۰۰ ریال می باشد
قرص متیل دوپا ۲۵۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مفنامیک اسید ۲۵۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۲۰ م گ/۲ م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۴۰ م گ/۱ م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین ۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص باکلوفن ۱۰ م گ – زهراوی ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×