قیمت دارو

قیمت قرص دمپریدون ۱۰م گ – فارابی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 0۰16

قیمت قرص دمپریدون ۱۰م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۴۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول دیکلوفناک ۱۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص آسیکلوویر ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سفیکسیم ۱۰۰ م ل – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۷.۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۱۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوکسی فیلین ۴۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ونلافاکسین ۳۷.۵م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ونلافاکسین ۷۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریزاتریپتان ۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریزاتریپتان ۱۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۱۷۰۰ ریال می باشد
قرص فار سیتریزن ۱۰م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۱۰۰ ریال می باشد
شربت فارمنتین بی دی ۲۲۸ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت فارمنتین بی دی ۴۵۷ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت فاراموکس بی دی۲۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۱۳۰۰ ریال می باشد
شربت فاراموکس بی دی ۴۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۳۳۰۰ ریال می باشد
قرص فاراموکس ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
شربت فار-پنی سیلین وی بنزاتین ۲۰۰۰۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت فار-پنی سیلین وی بنزاتین ۴۰۰۰۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۳۰۰ ریال می باشد
شربت فارکسیم ۱۰۰م گ/۵ م ل – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص فارینات ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص فارینات ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اریترومایسین ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اریترومایسین ۴۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاریترومایسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاریترومایسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص سفیکسیم ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص دمپریدون ۱۰م گ – فارابی ۴۷۴۰۰ ریال می باشد

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×