قیمت دارو

قیمت قرص دومپریدون ۱۰م گ – ابوریحان

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰163

قیمت قرص دومپریدون ۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۴۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص بی بتا ۵ م گ بیزوپرولول فومارات ۳۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد کلوبتازول ۰.۰۵درصد ۱۵ گرم – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوواژیسین ۲ درصد واژینال ۴۰ گرم کلیندامایسین/کلوتریمازول – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۶۰۰ ریال می باشد
آمپول سوفیجکت – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۳۰۰ ریال می باشد
کپسول ژینکس ۱۰۰ م گ – پرگابالین – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۲۵۰۰ ریال می باشد
شیاف اپی رکت ۱۰ م گ-مورفین سولفات۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم لیکادین پی ۳۰ گرم – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰%_۶۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰% _۱۰۰۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰% -۲۵۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپیرونولاکتون ۱۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رزوواستاتین ۲۰ میلی گرم – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اتومیدیت ۲۰م گ ۱۰م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۵۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اندانیل ۴ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فمولایف ۵۰۰م گ در ۲م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۹۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی توسین آر ۱۰ واحد/۱م ل- ۱۰۰عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مزالون ۵۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۷۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فینگولیمد ۰.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لابیجکت ۱۰۰م گ/ ۲۰ م ل – لابتالول – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۷۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص دگزامتازون ۴م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کردابیت ۱۵۰ م گ / ۳ م ل – آمیودارون – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۲۹۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص لینا گلیپتین ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلدرون ۲۵ م گ -اپلرنون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۱۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلدرون ۵۰ م گ – اپلرنون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسان ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۹۹۰۰ ریال می باشد
قرص مری کوم ۵۰۰ م گ – متفورمین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دینوول ۲ م گ – داینوژست – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اندانیل ۴ م گ / ۲ م ل – اندانسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص داپو دیلی ۳۰ م گ – داپوکستین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص دومپریدون ۱۰م گ – ابوریحان ۴۷۴۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×