قیمت دارو

قیمت قرص رازو آلپرازولام ۱م گ – رازک

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰53

قیمت قرص رازو آلپرازولام ۱م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۹۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت پروسپیتان ۱۲۰ م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص ستیریزین ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۱۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۱۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد مارینتول – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلداستاپ – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول رلیف – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ناپروکسن ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۸۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت زوفا عسلی ۱۲۰م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکوکسیب ۲۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکوکسیب ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جموکس ۳۲۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۷.۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ستیریزین ۱۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد تالنتین – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص متفورمین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دومپریدون ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص دنپزیل ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت لاکسیتا ۱۲۰ م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۶۲۵۰ ریال می باشد
کپسول رازوفناک ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین ۲ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۷.۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص پیوسته رهش تئوفیلین ۲۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پیاسیدین ۳۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۵ع ۵۱۹۹۳۰ ریال می باشد
قرص آلپرازولام ۰.۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلووکسامین ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلووکسامین ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص فبوکسوستات ۸۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص متوکاربامول (گرد محدب) ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص رازو آلپرازولام ۱م گ – رازک ۵۱۹۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×