قیمت دارو

قیمت قرص زاکسیم ۴۰۰ م گ-سفیکسیم – داروسازی دانا

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 3۰320

قیمت قرص زاکسیم ۴۰۰ م گ-سفیکسیم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ویال آمپی سول۳گ -آمپی سیلین/سولباکتام – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۸۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلوگزاسیلین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۶۰۰ ریال می باشد
شربت زاکسیم سفیکسیم ۱۰۰م ل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت کلاموکس۳۱۲ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاموکس ۶۲۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاموکس ۳۷۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آموراکس ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن ۴۰۰ م گ- ایبوپروفن – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-ویژل ۱۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال سپیماکس ۱ گ-سفپیم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سپیماکس ۲ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پیپراتاز ۲گ/۲۵۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۰۰۰ ریال می باشد
ویال پیپراتاز ۳گ/۳۷۵م گ-پیپراسیلین/تازوباکتام – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال پیپراتاز ۴گ/۵۰۰م گ-پیپراسیلین/تازوباکتام – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفازولین ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۲۵۰ ریال می باشد
ویال زاک زیدیم ۵۰۰ م گ-سفتازیدیم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سیلاویل ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۵۹۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-ویژل ۴۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلاکس ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-ویژل ۲۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
کپسول پروکساژل ۲۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۴۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نیتروژل زیر زبانی ۰.۴م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پریموژل نرم ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کادویژل ۳۰۰ م گ-روغن کبد ماهی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
آمپول آمپی سول ۱.۵ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا رکس – امگا ۳ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳.۶.۹ ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
کپسول سفال-ایکس ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوکاف ۱۵ میلی گرم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص زاکسیم ۴۰۰ م گ-سفیکسیم – داروسازی دانا ۲۲۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×