قیمت دارو

قیمت قرص سومی ترکس ۱۰۰ م گ – تهران شیمی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰199

قیمت قرص سومی ترکس ۱۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۴ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص نورمازین ۲۵ م گ کلرپرومازین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نورمازین ۱۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دمیترون ۴ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۴۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتومید ۲۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۵۶۰۰ ریال می باشد
قرص پنتومید ای سی ۴۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
قرص لوراتادین ۱۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سومی ترکس ۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۴ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آزیروسین ۲۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاریسین ۵۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیکلوفناک سدیم ۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیواپوکس ۲۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیواپوکس ۵۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوتریکسول – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت دمیترون ۶۰ م ل – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص تیاماکس ۳۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول داتی سین۱۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول داتی سین۳۰۰م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورتکس قرص قوطی ۵۰۰م گ – متفورمین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گلی زیتکس قرص ۸۰ م گ گلی کلازید – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تاکریل پماد ۰.۱درصد -۳۰گ-تاکرولیموس – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۴۰۰۰ ریال می باشد
تاکریل پماد ۰.۰۳درصد-۳۰گ-تاکرولیموس – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ژانومیکس قرص (سیتاگلیپتین ۵۰+متفورمین ۱۰۰۰) – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۴۰۰۰ ریال می باشد
لوکسیم قرص ۲۰م گ -پاروکستین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
دمیترون قرص ۸ م گ – اندانسترون – ۲۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورتکس قرص – ۱۰۰۰ م گ قوطی -متفورمین ۱۰۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
بیزوفار قرص – ۵ م گ – بیزوپرولول – ۳۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
بیزوفار قرص – ۱۰ م گ – بیزوپرولول – ۳۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
بیزوفار قرص – ۲.۵ م گ – بیزوپرولول – ۳۰ عددی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
گلی زیتکس -قرص – ۳۰ م گ – گلی کلازید – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص سومی ترکس ۱۰۰ م گ – تهران شیمی ۸۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×