قیمت دارو

قیمت قرص سیس تون – اهران تجارت

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰142

قیمت قرص سیس تون – اهران تجارت- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص لیو.۵۲ دی اس – اهران تجارت- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۴۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول امنی پاک ۳۰۰ م گ/م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلاری اسکن ۱۵ م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص متوترکسات ۲.۵ م گ بی پی – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
پودر فرامکس کمپلکس آهن پلی ساکارید ۴۱.۵ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۹۰۰۰۰/۰۵ ریال می باشد
ایزومیل ان جی سوکروز فری – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فرامکس ۱۰۰ م گ – آهن – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۸۸۰۰ ریال می باشد
شیرخشک رژیمی سیمیلاک نئوشور ۳۷۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰۰/۲۳ ریال می باشد
ژل استراتامد ضد اسکار ۱۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل استراتامد ضد اسکار ۵ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل استراتادرم ۱۰گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل استراتادرم ۵ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه بایولکترا دایرکت ۳۰۰ م گ-منیزیم – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۹۱۴۰۰ ریال می باشد
سویت ایمیون دایرکت-ساشه – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
ژل استراتادرم ۲۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
دایووبت ژل – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۶۰۰۰۰ ریال می باشد
پودر خوراکی انشور پروبیوتیک با طعم وانیل ۴۰۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰۰/۰۳ ریال می باشد
پودر خوراکی پدیاشور با طعم وانیل ۴۰۰ م ل – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰۰/۴۴ ریال می باشد
شیرخشک سیمیلاک توتال کامفورت ۱ – ۳۶۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۲۹۸۰۰ ریال می باشد
شیرخشک سیمیلاک توتال کامفورت ۲ – ۳۶۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۵۹۵۰ ریال می باشد
ژل فلامیژل ۵۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پودر فرامکس کمپلکس آهن پلی ساکارید ۸۳ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۹۹۹۹/۸۹ ریال می باشد
شربت سرفه پروسپان ۱۰۰ م ل – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان بایولکترا زینک ۲۵ م گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص پومئول کاپیلاری – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۵۰۰۰۰/۰۶ ریال می باشد
قرص پومئول برولر – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۲۹۹۹۹/۵۲ ریال می باشد
پماد فوسیدین ۲% – ۳۰ گ- سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کرم فوسیدین ۳۰ گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
پماد فوسیدین ۱۵گ- ۲% – سدیم فوزیدات – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص سیس تون – اهران تجارت ۱۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×