قیمت دارو

قیمت قرص سینومیکس – آملودیپین ۵ م گ/والسارتان ۱۶۰ م گ – کوشان فارمد

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 4۰206

قیمت قرص سینومیکس – آملودیپین ۵ م گ/والسارتان ۱۶۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص سینومیکس – آملودیپین ۱۰م گ/والسارتان ۱۶۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی ویوانلا – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
پانامیکس- والسارتان ۸۰ م گ/ هیدروکلرتیازید ۵/۱۲م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پانامیکس- والسارتان ۱۶۰م گ/ هیدروکلرتیازید ۵/۱۲م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیرفنکس ۲۰۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری سروفلو ۱۲۵م ک گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری سروفلو ۲۵۰م ک گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری فلومیست – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نرم ژلاتینی اورامین-اف – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بودکورت ۲۰۰م ک گ/دوز – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ های هیال پلاس – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیوسته رهش گلای – وانس ۵۰۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سینومیکس ۸۰/۵ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلای – وانس ۱۰۰۰م گ – متفورمین – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مایوکارمت وانس ۲۳.۷۵ م گ – متوپرولول سوکسینات – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص مایوکارمت وانس ۹۵م گ – متوپرولول سوکسینات – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزامیکس اچ ۵۰/۱۲.۵-لوزارتان/هیدروکلروتیازید – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۳۰۰ ریال می باشد
شربت دئوپکت – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیدامد ۳۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی ناگزونلا – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۴۱۰۰ ریال می باشد
محلول رسپول دائولین ۵۰۰ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول استنشاقی آستالین رسپیول – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اورسوفار ۳۰۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری ایپراونت دهانی۲۰ م ک گ/دوز – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استنشاقی رولایزر مخصوص – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استنشاقی کی پی تایووا ۱۸ م ک گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۵ع ۳۸۵۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فست جوینت پلاس – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایسمیا (متفورمین۵۰۰م گ سیتاگلیپتین ۵۰م گ) – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایسمیا (متفورمین۱۰۰۰م گ سیتاگلیپتین ۵۰م گ) – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص سینومیکس – آملودیپین ۵ م گ/والسارتان ۱۶۰ م گ – کوشان فارمد ۴۴۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×