قیمت دارو

قیمت قرص سیپروهپتادین ۴ م گ – الحاوی

  0
  قیمت دارو

  قیمت قرص سیپروهپتادین ۴ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  شربت دیفن هیدرامین کامپاند – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول مولتی ویتامین مینرال – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت نیوزینک ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
  شربت دیفن هیدرامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قطره زیتوکید ۱۵ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۲۶۵۰ ریال می باشد
  کپسول فنی توئین ۱۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
  پاراکید شربت – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لیتومید ۳۰۰م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ملیجنت ۵ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۲۰۰۰ ریال می باشد
  شربت فنی توئین الحاوی – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
  قرص مبریکس ۱۳۵ م گ – مبورین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دکسترومتورفان پی ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص بلادونا پی بی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت‌ اکسپکتورانت‌ ۶۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص فروس فومارات ۶۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۵۲۰۰ ریال می باشد
  قرص کتوتیفن ۱ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص تاواسیدال ۵۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دکس دی بت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دیفن دی بت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  داپوژیل قرص ۳۰ م گ-داپوکستین – الحاوی- تعداد در بسته ۴ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  ملیجنت ام قرص – لیناگلیپتین۲.۵ م گ/متفورمین۵۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۷۵۰۰ ریال می باشد
  ملیجنت ام قرص-لیناگلیپتین۲.۵ م گ/متفورمین۱۰۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۹۰۰۰ ریال می باشد
  آیروکید قطره ۱۵ م ل- فروس فومارات – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۱۳۷۰ ریال می باشد
  انرکاف کپسول ۲۰۰ م گ – کافئین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۳۳۵۰ ریال می باشد
  تری دی تری شربت ۱۲۰ م ل-کلسیم/منیزیم/زینک/ د – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
  زارکسا قرص ۲۰ م گ – ریواروکسابان – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۷۴۰۰۰ ریال می باشد
  ویتوکید شربت ۱۲۰ م ل – مولتی ویتامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۵۳۰۰ ریال می باشد
  سوزین کپسول ۱۱۰ م گ – سولفات روی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
  زیتوکید شربت – مولتی ویتامین + زینک – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۳۴۵۰ ریال می باشد
  قیمت قرص سیپروهپتادین ۴ م گ – الحاوی ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو