قیمت دارو

قیمت قرص فلووکسامین ۵۰ م گ – رازک

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 5۰128

قیمت قرص فلووکسامین ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص فلووکسامین ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص فبوکسوستات ۸۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص متوکاربامول (گرد محدب) ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۸۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت ویتامکس رازک با طعم آناناس ۱۲۰ م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۵۳۰۰ ریال می باشد
آمپول آنکور ۵۰ م گ/۵ م ل- آتراکوریوم-۱۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسان ۲۵ م گ – لوزارتان-۳۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
شیاف مزالون ۵۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ونوستات پلاس مولتی ویتامین ۱۲۰ م گ- ارلیستات – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۲۴ع ۲۷۵۲۶۸۰ ریال می باشد
قرص هیدروکلروتیازید ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیدروکلروتیازید ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اوکتروتاید ۵۰ م ک گ/۱م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص روجا دروسپیرنون ۳ م گ/اتینیل استرادیول ۰.۰۲ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۱۰۸۰۰ ریال می باشد
آمپول استامینوفن ۱گ(۱۵۰م گ/۱م ل) – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۳۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیدروکسی کلروکین سولفات ۲۰۰ – هیدروکسی کلروکین سولفات – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلیندامایسین ۳۰۰م گ/۲م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۲۷۹۵۰۰ ریال می باشد
قرص رپیدم ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۴۰۰ ریال می باشد
قرص رپیدم۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص لتراکس ۲.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص آدوان ۴۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آدوان۸۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپیرابان ۵ م گ – آپیکسابان – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپیرابان ۲/۵ م گ – آپیکسابان – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۰۲۰۰۰ ریال می باشد
آدوان ۱۶۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیوبت ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیوبت ۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیوبت ۲م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی مونتکس ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص مونتکس ۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص فلووکسامین ۵۰ م گ – رازک ۱۹۸۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×