قیمت دارو

قیمت قرص مایوکارمت وانس ۹۵م گ – متوپرولول سوکسینات – کوشان فارمد

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 10۰241

قیمت قرص مایوکارمت وانس ۹۵م گ – متوپرولول سوکسینات – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص لوزامیکس اچ ۵۰/۱۲.۵-لوزارتان/هیدروکلروتیازید – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۳۰۰ ریال می باشد
شربت دئوپکت – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیدامد ۳۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی ناگزونلا – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۴۱۰۰ ریال می باشد
محلول رسپول دائولین ۵۰۰ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول استنشاقی آستالین رسپیول – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اورسوفار ۳۰۰ م گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری ایپراونت دهانی۲۰ م ک گ/دوز – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استنشاقی رولایزر مخصوص – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول استنشاقی کی پی تایووا ۱۸ م ک گ – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۱۵ع ۳۸۵۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فست جوینت پلاس – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایسمیا (متفورمین۵۰۰م گ سیتاگلیپتین ۵۰م گ) – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایسمیا (متفورمین۱۰۰۰م گ سیتاگلیپتین ۵۰م گ) – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۳۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ازوفلاکس- ۴۰م گ -اس امپرازول-۲۸ عدد – کوشان فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۸۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لویپیل-۱۰۰ م گ /م ل – ۵م ل – لوتیراستام – ویرالیان گروه- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلکاینید مایلن ۱۰۰ م گ – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بوپیواکائین اینتراتکال مایلن – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال سیس پلاتین مایلن ۵۰ م گ-۵۰ م ل – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اتوپوساید مایلن ۱۰۰ م گ /۵ م ل – گسترش بازرگانی دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال اربیتوکس ۵ م گ/۱م ل-ستوکسی مب ۲۰ م ل – روژین دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ناتریلیکس اس آر ۱.۵ م گ – روژین دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص دافلون ۵۰۰ م گ – روژین دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۷۵۵۵۰ ریال می باشد
قطره آیروفیکس ۳۰ م ل – آهن – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۰۰۰۰/۰۶ ریال می باشد
شربت آیروفیکس ۱۵۰ م ل – آهن – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰۰/۲۷ ریال می باشد
شربت کیدزی مولتی ویتامین ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۷۳۳۷/۰۳ ریال می باشد
)شربت کیدزی اپتایت (با طعم سیب ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۸۰۹۴/۴ ریال می باشد
قطره خوراکی کیدزی کولیک – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۶۱۰۰ ریال می باشد
شربت کیدزی اسلیپ ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۹۸۴۰ ریال می باشد
قرص کلسیم سیترات ۱۰۰۰ م گ – او پی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۱۵۰۱/۳۶ ریال می باشد
قیمت قرص مایوکارمت وانس ۹۵م گ – متوپرولول سوکسینات – کوشان فارمد ۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×