قیمت دارو

قیمت قرص پرفلکس پلاس – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰152

قیمت قرص پرفلکس پلاس – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۹۹۹۹۹/۵۸ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول مولتی برای آقایان ویتالی تون -مولتی ویتامین و جینسینگ – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۷۹۲۹۹۹/۶۵ ریال می باشد
کپسول مولتی کمپلکس ویتالی تون – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۹۸۴۰۰/۲۹ ریال می باشد
کپسول مولتی فور هر ویتالی تون – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۶۶۰۰۰۰/۰۳ ریال می باشد
کپسول پرگمام ویتالی تون(پریناتال)دی اچ ایی – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۳۵۱۹۹۹/۸۲ ریال می باشد
قرص کلترکس پلاس هلث برست – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۴۱ ریال می باشد
کپسول ملاتونین پلاس هلث برست – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۵۰۰۵/۸ ریال می باشد
قرص کلسی ویت -کلسیم+ویتامین د ۳ – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۹۰ع ۶۱۹۹۹۹/۶۳ ریال می باشد
قطره آیرویت خوراکی-سولفات آهن ۳۰ م ل – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد
محلول گریپ میکسچر نرس هارویز – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره ویتان مولتی ویتامین+آهن+زینک ۳۰م ل – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت ویتاگلوبین ۲۰۰ م ل – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت ویتان ۲۰۰ م ل – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
قطره کولیکز طعم دار ۳۰م ل – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آیروویت – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
قطره دی – ترول خوراکی ۳۰ م ل – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۵۳۰۰ ریال می باشد
قطره آدزیر ۳۰ م ل – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۷۰۰ ریال می باشد
قطره کیدز پلاس خوراکی ۳۰ م ل – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتاگلوبین آهن + زینک و اسید فولیک و مس – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
قرص دیابشور – مولتی ویتامین مناسب افراد دیابتی – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۴۹۹۹۹/۷ ریال می باشد
قطره خوراکی ویتاگلوبین – طعم انبه – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۷۱۰۰ ریال می باشد
شربت کلسی شور۲۰۰م ل – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۱ع ۵۹۹۵۰۰ ریال می باشد
قرص کلسی شور – دارو درمان سپهر- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۱۴۵۰ ریال می باشد
کپسول فمی لاکت ۵۰۰ م گ پروبیوتیک – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۸۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژری لاکت ۵۰۰ م گ پروبیوتیک – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لاکتوکر ۵۰۰ م گ پروبیوتیک – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لاکتوفم ۵۰۰ م گ پروبیوتیک – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه کیدی لاکت پروبیوتیک – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۱۵ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره پدی لاکت خوراکی ۱۵م ل – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۱ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لاکتوواژ واژینال ۵۰۰ م گ پروبیوتیک – زیست تخمیر- تعداد در بسته ۱۴ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص پرفلکس پلاس – شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ۱۹۹۹۹۹۹/۵۸ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×