قیمت دارو

قیمت قرص پروپرانولول ۱۰ م گ – رازک

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 6۰625

قیمت قرص پروپرانولول ۱۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد

مطالعه بیشتر در مورد : **قرص پروپرانولول**

قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص رزوواستاتین۲۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص متفورمین ۱۰۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کورکومین – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول رازو دوکسپین ۲۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۱۰۰ ریال می باشد
کپسول رازو دوکسپین ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
شربت تیمورانت – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
ژل واریژل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پرگابالین ۷۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزار ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۹۹۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۳۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص سرترالین ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سرترالین ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص رازو آتورواستاتین ۱۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین ۲۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
قرص رازو آلپرازولام ۰.۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت رازواستامینوفن – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویگراز ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۲۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص هیوسین ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پرازوسین ۵ م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص رازو پرازوسین‌ ۱ م‌ گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول پیروکسیکام ‌۱۰م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
‌ژل پیروکسیکام – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تتراسایکلین‌ ‌۲۵۰م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌پماد موضعی تتراسایکلین – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تیوتیکسین ‌۵ م ‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل‌ رازو دیکلوفناک – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول داکسی سایکلین ‌۱۰۰م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص پروپرانولول ۱۰ م گ – رازک ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×