قیمت دارو

قیمت قرص کاربامازپین ۲۰۰ م گ – پارس دارو

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 0۰164

قیمت قرص کاربامازپین ۲۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص ایمی پرامین ۱۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایمی پرامین ۲۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم ترتینوئین ۰.۰۵% – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۳۶۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی تریامسینولون ان ان-۱۵گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
کپسول جم فیبروزیل ۳۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم واژینال دالاواگ ۲% – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۹۳۰۰ ریال می باشد
کرم دالاواگ سی واژینال – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۶۰۰ ریال می باشد
قرص لووفلوکساسین ۷۵۰ م گ-لووفلوکساسین – پارس دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ-لووفلوکساسین – پارس دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکوکسیب ۱۰۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سفیکسیم ۴۰۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۱۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص سفیکسیم ۲۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۲۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت سفیکسیم ۱۰۰م ل – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکونازول ۱۰۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فلورازپام ۱۵م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۲۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکونازول ۱۵۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۴ع ۳۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص فنوباربیتال ۱۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص فنوباربیتال ۱۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلروکین پی دی ۱۵۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کتوتیفن ۱ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوتریمازول – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوتریمازول واژینال ۱% با اپلیکاتور ۵۰گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول کانازول – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۵۰۰ ریال می باشد
قرص واژینال کلوتریمازول ۱۰۰ م گ با اپلیکاتور – پارس دارو- تعداد در بسته ۶ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مترونیدازول ۲۵۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص واژینال مترونیدازول ۵۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۵۴۰۰ ریال می باشد
‌ژل مترونیدازول – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۴۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی موپیروسین ۲% – ۱۵گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۶۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص کاربامازپین ۲۰۰ م گ – پارس دارو ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×