instagram
قیمت دارو

قیمت قرص کوآموکسی کلاو ۳۷۵ م گ – فارابی

0
قیمت دارو

قیمت قرص کوآموکسی کلاو ۳۷۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص کوآموکسی کلاو ۶۲۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوآموکسی کلاو ۱۵۶ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوآموکسی کلاو ۳۱۲م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنی سیلین وی پتاسیم ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت فار-پنی سیلین وی۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۳۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سفالکسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سفالکسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سفالکسین – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۶۰۰ ریال می باشد
شربت سفالکسین ۲۵۰ م گ/۵م ل – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۶۸۰۰ ریال می باشد
قرص ازتیمایب ۱۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آزیترومایسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۶ع ۱۱۹۷۰۰ ریال می باشد
قرص آسیکلوویر ۴۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوپرازول ۲۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۷۲۸۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوپرازول ۴۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۸۲۶۰۰ ریال می باشد
قرص کارودیلول ۱۲.۵م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوتالول۸۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسی فار – فارابی- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۲۸۶۵۵/۸۴ ریال می باشد
قرص فاراکل – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مبورین آهسته رهش ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۶۲۵۰۰ ریال می باشد
کپسول والسارتان ۱۶۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروگلیسیرین ۲.۶م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروگلیسیرین ۶.۴م گ – فارابی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم دی مکمل – فارابی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ارلیستات ۱۲۰م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۴۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین سدیم ۶۰۰۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۲ع ۱۷۰۲۸۰۰ ریال می باشد
آمپول کتورولاک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سالبودیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتادیک ۲۰ م گ/۲ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص کوآموکسی کلاو ۳۷۵ م گ – فارابی ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد


فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

مقاله قبلی

تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در قیمت دارو