قیمت دارو

قیمت قرص گلوبیفر پلاس – اهران تجارت

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰144

قیمت قرص گلوبیفر پلاس – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۸۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ساشه برنی ادالتس ۳ گ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اومنی پاک ۳۰۰ م گ /م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اومنی پاک ۲۴۰ م گ/م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
امنی اسکن ۰.۵ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی بکلیت اکواناز ۵۰ م ک گ/دوز – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۳۳۰ ریال می باشد
آمپول اومنی پاک ۳۵۰م گ/م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سرو-تت ۲۵۰ واحد – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویزی پک ۳۲۰ م گ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم واژینال استرین ۰.۶۲۵م گ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویزی پک ۳۲۰ م گ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۷۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بندکس ۴۰۰ م گ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویزی پک ۲۷۰م گ – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیس تون – اهران تجارت- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیو.۵۲ دی اس – اهران تجارت- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۴۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول امنی پاک ۳۰۰ م گ/م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلاری اسکن ۱۵ م ل – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص متوترکسات ۲.۵ م گ بی پی – اهران تجارت- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
پودر فرامکس کمپلکس آهن پلی ساکارید ۴۱.۵ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۹۰۰۰۰/۰۵ ریال می باشد
ایزومیل ان جی سوکروز فری – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فرامکس ۱۰۰ م گ – آهن – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۸۸۰۰ ریال می باشد
شیرخشک رژیمی سیمیلاک نئوشور ۳۷۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰۰/۲۳ ریال می باشد
ژل استراتامد ضد اسکار ۱۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل استراتامد ضد اسکار ۵ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل استراتادرم ۱۰گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل استراتادرم ۵ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه بایولکترا دایرکت ۳۰۰ م گ-منیزیم – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۹۱۴۰۰ ریال می باشد
سویت ایمیون دایرکت-ساشه – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
ژل استراتادرم ۲۰ گ – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
دایووبت ژل – بهستان بهداشت- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص گلوبیفر پلاس – اهران تجارت ۳۸۱۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×